O betaglukanu općenito

Beta-glukani su heterogena skupina neškrobnih polisaharida koji se sastoje od monomera D-glukoze vezanih beta-glikozidnim vezama i to beta-(1,3), beta-(1,4) ili beta-(1,6) vezom. Osim razlike u glikozidnim vezama, betaglukani se razlikuju i strukturom (linearna ili razgranata), molekularnom masom, nabojem polimera i topljivošću. Svi ovi faktori utječu na biološku aktivnost betaglukana.

Najaktivniji oblik beta-glukana sadrži beta-(1-3)(1-6) veze, a nalazimo ga u stjenci pekarskog kvasca. Biološki aktivan beta-glukani osim 1,3/1,6 glikozidnih veza ima i  veliku molekularnu masu.

Ciljne stanice beta-glukana su makrofagi i dendritičke stanice, iako djeluju i na aktivaciju drugih stanica imunološkog sustava. Sam mehanizam djelovanja  beta-glukana nije u potpunosti razjašnjen.

Istraživanja o utjecaju beta-glukana na imunološki sustav započela su još davnih 1960-ih i 1970-ih godina, i to na području Europe i Amerike, s jedne strane, i Japana s druge. Predmet istraživanja u Europi i Americi bila je mješavina polisaharida izolirana iz stanične stijenke kvasca - Saccharomyces cerevisiae, za koju je ustanovljeno da ima snažan stimulacijski učinak na makrofage, kao i otpuštanje citokina iz stanica neutrofila.

  • Antarctic Neptun Krill Oil - Moram priznati da je ovo prvi puta da sam uzeo neku omegu-3, osim lana, od koje nisam imao strašne probavne smetnje. Hrvoje L.
  • Natura gel je predivan! Štiti od komaraca i predivno miriše. Prošlo ljeto sam ga koristila i za opekline od sunca i pokazao se savršen. Ovo je jedan od onih proizvoda koji kada probate zaključite da se od njega više ne odvajate. Miranda G.
  • Betaglukan – Isprobao sam ih mnogo, nažalost morao sam, i naučio jednu važnu lekciju – nije važno što se priča o kvaliteti pojedinih betaglukana, već tko to priča. Ovo je proizvod s najboljim omjerom cijene i kvalitete i od kada sam ga pronašao kupujem samo njega. Opravdao je moje povjerenje u potpunosti. Marko P.